live_x2R82qFCjHNQF8ysxVEfajEaShUQTJ Privacyverklaring | Fotograaf Tilburg

Privacy- en cookieverklaring

 

Bedrijfsgegevens

Ik ben gewoon ik Fotografie

Ruimelsingel 13

5035 BM Tilburg

 

0624236880

 

www.ikbengewoonikfotografie.nl        

info@ikbengewoonikfotografie.nl        

 

KvKnr.:66302331

 

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.Voor de website en de werking van de website (www.ikbengewoonikfotografie.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

2. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

 

Wat zijn cookies 

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.ikbengewoonikfotografie.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website. 

 

Google Analytics 

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

 

Social Media buttons 

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Ik Ben Gewoon Ik Fotografie gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

 

Uitschakelen en verwijderen 

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser. 

3. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

4. Social Media Kanalen

Ik Ben Gewoon Ik Fotografie maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: FacebookPinterest, en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Ik Ben Gewoon Ik Fotografie gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

5. Privacy algemeen

Ik Ben Gewoon Ik Fotografie verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. 

 

6. Verzamelde informatie en het doel hiervan

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor. 

 

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Als je wil mag je ook je telefoonnummer achterlaten of ons vertellen hoe je ons gevonden hebt. Dit ben je niet verplicht. 

 

Pixieset

Ik Ben Gewoon Ik Fotografie gebruikt Pixieset om met jou de gemaakte foto’s te delen zodat jij gemakkelijk een selectie kan maken. Daarom zijn jouw emailadresen foto’s bij hen bekend. Wil je meer weten over hun privacy? Bekijk dan hun privacy policy

 

WeTransfer

Om op een gemakkelijke manier de gemaakte foto’s met jou te delen in hoge resolutie gebruikt Ik Ben Gewoon Ik Fotografie WeTransfer. Door middel van een link kun jij de foto’s downloaden. Zij zien dan ook jouw e-mailadres en foto’s. WeTransfer hanteert zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

Bestelling leveren

Voor je bestelling van een fotoalbum hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens. Met deze informatie kunnen wij het pakketje naar je toezenden en kunnen we je op de hoogte houden van je bestelling. We laten het pakketje bezorgen door een bezorgdienst. Daarom hebben zij jouw gegevens ook nodig (anders komt het pakketje natuurlijk nooit aan). Ook hebben we jouw telefoonnummer. Mocht er iets aan de hand zijn met je bestelling, kunnen we op een gemakkelijke manier contact met je opnemen. 

 

Betalen

Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een onlinebetaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. 

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens en e-mailadres bekend bij ons boekhoudprogramma. 

 

Foto’s voor portfolio of social media

Wanneer jij daar toestemming voor gegeven hebt, bewaart Ik Ben Gewoon Ik Fotografie foto’s waarop jij duidelijk zichtbaar bent. Deze worden gebruikt voor haar (online) portfolio of voor social media. Op deze manier kan Ik Ben Gewoon Ik Fotografie haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen bewaart wanneer jij daarvoor explicitiet toestemming hebt gegeven. 

 

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Ik Ben Gewoon Ik Fotografie een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

-       De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

-       De gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

-       Expliciete toestemming wanneer foto’s worden bewaart voor het gebruik van het porftolio of plaatsen van foto’s op social media. 

 

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en/of aflever- en betaalgegevens kan Ik Ben Gewoon Ik Fotografie haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Ik Ben Gewoon Ik Fotografie geen foto’s kan maken of een fotoalbum kan toesturen. Wil je wel mooie portretfoto’s of een bestelling plaatsen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om Ik Ben Gewoon Ik Fotografie toestemming te geven voor het bewaren van foto’s voor haar portfolio of het gebruik voor social media. Hierin ben je vrij. Je mag deze toestemming ook altijd weer intrekken. 

 

8. Delen met anderen

Ik Ben Gewoon Ik Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Ik Ben Gewoon Ik Fotografie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Ik Ben Gewoon Ik Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

9. Hoe lang we gegevens bewaren

Ik Ben Gewoon Ik Fotografie bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

  •       De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving. 

  •       De overige overige gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, worden zes maanden bewaard na afronding van de opdracht. 

  •       De door Ik Ben Gewoon Ik fotografie geselecteerde foto’s worden onbeperkt bewaard voor haar portfolio of gebruikt voor social media, totdat jij je toestemming hiervoor intrekt. 

  •       De overige foto’s worden zes maanden opgeslagen als extra back-up. 

 

10. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Ik Ben Gewoon Ik Fotografie heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@ikbengewoonikfotografie.nl.

 

11. Beveiliging van gegevens

Ik Ben Gewoon Ik Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ikbengewoonikfotografie.nl.

 

12. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.